LABORATOARE \ ANALIZE ELECTROCHIMICE

box
LABORATOR ANALIZE ELECTROCHIMICE

 

TEHNICI DE ANALIZA:
   


Scurta descriere a activitatii laboratorului. TOP

Electrochimia prezintă o ramură a chimiei fizice, care studiază sistemele ce conţin ioni (soluţiele şi topituri electroliţilor), precum şi procesele ce decurg la suprafeţele de separare a fazelor cu participarea particulelor încărcate — ioni şi electroni. Electrochimia poate fi determinată, de asemenea, ca ştiinţa ce examinează interacţiunea sarcinilor metalului sau semiconductorului cu ionii şi moleculele soluţiei sau cu ionii topiturii. În unele cazuri astfel de interacţiune este însoţită cu apariţia în circuitul curentului electric. În aceste condiţii, electrochimia poate fi determinată, ca ştiinţa, care studiază procesele fizico-chimice, care sunt însoţite cu apariţia curentului electric sau invers, apar la influenţa curentului electric asupra compuşilor chimici.

În cadrul specialităţii ştiinţifice se efectuează investigaţii privind:

Tehnici de analiza si caracterizare utilizate in cadrul laboratorului. TOP

Potenţiostat Universal PGZ – 301
TOP

Producător: Radiometer Copenhagen

Caracteristici tehnice, accesorii:

Potenţiostat Universal PGZ - 301 Laborator electrochimic universal permite utilizarea următoarelor tehnici: voltametrie lineară, ciclică, impedanţă electrochimică dinamică, cronoamperometrie, cronopotenţiometrie. Este echipat cu  Software VoltaMaster 4 v1.01.

 • Tensiune de ieşire: +/- 30 V;
 • Curentul maxim de ieşire: +/- 1 A;
 • Tensiunea de polarizare: +/- 15 V;
 • Domeniul de potenţial: +/-2V,  +/- 4V,  +/-8V,  +/- 15V;
  • rezoluţie potenţial: 60 µV;
 • 9 domenii curent: 10 nA...1 A;  
  • rezoluţie 0.003% din domeniu;
 • Rezolutia cea mai buna : 300 fA
 • Viteza maximă de baleiere: 20 V/s

Accesorii: celulă electrochimică BEC/EDI X51 V001 cu electrozi (grafit, platină, nichel, oţel, cupru, ruteniu, molibden, carbon vitros, cantal, argint, aur, calomel, fier, tantal, niobiu) şi un set de cabluri.

Aplicatii in:
Acest aparat permite efectuarea mai multor analize: cronopotenţiometrie, cronoamperometrie, voltametrie i=f(E) şi E=f(i), diagrame Evans, teste de coroziune, voltametrie staţionarǎ, studii de impedanţǎ şi realizarea unor tehnici de analizǎ a electroactivitǎţii electrozilor. Se poate determina viteza de coroziune pe cale electrochimicǎ, aceastǎ metodǎ are la bazǎ corelaţia directǎ ce existǎ între curentul mǎsurat între electrozi şi cantitatea de metal transferatǎ în mediul coroziv. Se pot efectua studii pentru stabilirea condiţiilor optime în cazul acoperirilor electrochimice a suprafeţelor (depuneri de metale, acoperiri de conversie).

Caracteristicile probelor analizate :
În cazul voltametriei ciclice, înainte de introducerea în soluţia electrolit, electrozii sunt trecuţi prin următoarele etape:

 • curăţarea mecanică a electrozilor prin şlefuire cu hârtie de şmirghel (diferite granulaţii) până la obţinerea unei suprafeţe lucioase;
 • ultrasonare;
 • spălare cu apă distilată;
 • imersare în soluţia electrolit  

Caracteristicile soluţiei electrolit variază de la un experiment la altul.

Rezultate:
Din voltamogramele obţinute se determină caracterul oxidant şi reducător al procesului urmărit. Interpretarea se face ţinându-se cont de valorile densităţii de curent şi ale potenţialului electrochimic.  

Scurtă descriere a tehnicii de lucru:
Potenţiostatul Universal PGZ - 301 este un aparat complex care permite efectuarea mai multor analize: cronopotenţiometrie, cronoamperometrie, voltametrie i=f(E) şi E=f(i), diagrame Evans, teste de coroziune, voltametrie staţionarǎ, studii de impedanţǎ.
Aparatul permite realizarea unor tehnici de analizǎ a electroactivitǎţii electrozilor. Se pot efectua studii pentru stabilirea condiţiilor optime în cazul acoperirilor electrochimice a suprafeţelor (depuneri de metale, acoperiri de conversie).
Poate fi alimentat de la o sursă de curent alternativ de 220 V şi este echipat cu Software VoltaMaster 4 v1.01 şi un set de cabluri.

Servicii:
Acest aparat permite efectuarea mai multor analize: cronopotenţiometrie, cronoamperometrie, voltametrie i=f(E) şi E=f(i), diagrame Evans, teste de coroziune, voltametrie staţionarǎ, studii de impedanţǎ şi realizarea unor tehnici de analizǎ a electroactivitǎţii electrozilor. Se poate determina viteza de coroziune pe cale electrochimicǎ, aceastǎ metodǎ are la bazǎ corelaţia directǎ ce existǎ între curentul mǎsurat între electrozi şi cantitatea de metal transferatǎ în mediul coroziv. Se pot efectua studii pentru stabilirea condiţiilor optime în cazul acoperirilor electrochimice a suprafeţelor (depuneri de metale, acoperiri de conversie.

Contact:
Persoana responsabila de aparat:
Str. Dr. A. Paunescu-Podean, nr. 144

 

TITRALAB TIM 845
TOP

Producător: Agilent Technologies - Germania

An fabricatie: 2007

Caracteristici tehnice, accesorii:

condiţii de operare:

 • temperatură 5 - 40oC şi umiditate relativă 20 – 80%
 • pH-metru: 
  • 9...23pH, rezoluţie 0,001 pH
  • 2000....+2000, rezoluţie 0,1 mv
  • 10oC.....+ 100oC, rezoluţie 0,1 oC

accesorii:

 • electrod de pH
 • un rezervor cu soluţia de titrare
 • interfaţă pentru conectarea la PC

Aplicatii in:
Aparatul TITRALAB TIM 845 este un sistem pentru titrări automate, adaptabil la comunicarea cu calculatorul pentru salvarea datelor, folosirea metodelor predefinite şi a celor nou create. Schimbarea standului detaşabil se face rapid şi sigur.

Caracteristicile probelor analizate:
Probe lichide. Nu se pot utiliza probe solide sau gazoase.

Rezultate:
Efectuarea unor titrări de precizie cu aplicabilitate în cadrul altor procese.

Scurtă descriere a tehnicii de lucru:
Aparatul TITRALAB TIM 845 este un sistem pentru titrări automate, adaptabil la comunicarea cu calculatorul pentru salvarea datelor, folosirea metodelor predefinite şi a celor nou create. Schimbarea standului detaşabil se face rapid şi sigur. Programarea flexibilă şi biureta cu înaltă rezoluţie asigură analize rapide, cu o acurateţe ridicată. Afişarea clară a curbei de titrare în timp real şi a parametrilor principali, face ca titrarea să fie urmarită cu uşurinţă. Raportul final al analizei efectuate, pune la dispoziţia utilizatorului un set amplu de date şi rezultate, inclusiv într-o formă grafică sugestivă.

Servicii:
Aparatul TITRALAB TIM 845 este un sistem pentru titrări automate, adaptabil la comunicarea cu calculatorul pentru salvarea datelor, folosirea metodelor predefinite şi a celor nou create. Schimbarea standului detaşabil se face rapid şi sigur.

Contact:
Persoana responsabila de aparat:
Str. Dr. A. Paunescu-Podean, nr. 144

 

Contact: TOP

Sef laborator:
Tel: 0721072589, 0757017124
Str. Dr. A. Paunescu-Podean, nr. 144